Banner Thảo Dược Vũ Gia

Sản Phẩm Bán Chạy

Sản Phẩm Bán Chạy

Sản Phẩm Bán Chạy

Sản Phẩm Nổi Bật

Sản Phẩm Nổi Bật

Sản Phẩm Nổi Bật

NGUỒN DƯỢC LIỆU

SẠCH VÀ CHUẨN HÓA

Icon Chuẩn Hóa

Sản Phẩm Có Nguồn Gốc 100% Từ Thiên Nhiên

NGUỒN DƯỢC LIỆU

SẠCH VÀ CHUẨN HÓA

Icon Chuẩn Hóa

Sản Phẩm Có Nguồn Gốc 100% Từ Thiên Nhiên

NGUỒN DƯỢC LIỆU

SẠCH VÀ CHUẨN HÓA

Icon Chuẩn Hóa

Sản Phẩm Có Nguồn Gốc 100% Từ Thiên Nhiên

Cách Dùng Vị Thuốc Đương Quy

Cách Dùng Vị Thuốc Đương Quy

Sâm đương quy là phần củ rễ của một loại cây thân thảo phát triển ở các vùng…
Cách Dùng Lạc Tiên Chữa Mất Ngủ

Cách Dùng Lạc Tiên Chữa Mất Ngủ

Lạc tiên thuộc dạng thân leo, có nhiều tua cuốn, bên trong rỗng. Toàn cây có lông mềm,…
Những Cách Dùng Lá Dâu Tằm

Những Cách Dùng Lá Dâu Tằm

Lá cây dâu tằm còn có tên tang diệp. Theo Đông y, Lá Dâu Tằm có vị đắng…
Tác Dụng Của Bạch Hoa Xà Thiệt Thảo

Tác Dụng Của Bạch Hoa Xà Thiệt Thảo

Theo Đông y, Bạch Hoa Xà Thiệt Thảo có vị ngọt, nhạt, hơi đắng, tính mát, không độc,…
Cách Dùng Vị Thuốc Đương Quy

Cách Dùng Vị Thuốc Đương Quy

Sâm đương quy là phần củ rễ của một loại cây thân thảo phát triển ở các vùng…
Cách Dùng Lạc Tiên Chữa Mất Ngủ

Cách Dùng Lạc Tiên Chữa Mất Ngủ

Lạc tiên thuộc dạng thân leo, có nhiều tua cuốn, bên trong rỗng. Toàn cây có lông mềm,…
Những Cách Dùng Lá Dâu Tằm

Những Cách Dùng Lá Dâu Tằm

Lá cây dâu tằm còn có tên tang diệp. Theo Đông y, Lá Dâu Tằm có vị đắng…
Tác Dụng Của Bạch Hoa Xà Thiệt Thảo

Tác Dụng Của Bạch Hoa Xà Thiệt Thảo

Theo Đông y, Bạch Hoa Xà Thiệt Thảo có vị ngọt, nhạt, hơi đắng, tính mát, không độc,…